Image

Sertleşme bozukluğuna çok sayıda faktör neden olabilir. Genel sağlık sorunları, yaşam tarzı, sosyoekonomik statü ve cinsel deneyimlerdeki değişiklikler cinsel fonksiyon bozukluklarına yol açabilir.6

Sertleşme bozukluğunun çoğu zaman birden fazla nedeni vardır. Nedenler psikolojik, fizyolojik veya her ikisinin kombinasyonuna bağlı olabilir.7

Psikolojik nedenler

Psikolojik nedenler arasında stres ve endişe başta gelmektedir. Stres ve endişe durumunda penisteki ereksiyon mekanizmaları normal şekilde çalışır fakat beynin penise gönderdiği sinyaller engellenebilir. Depresyon gibi psikiyatrik hastalıklar sertleşme bozukluğuna yol açabilir.7

Bunlara ek olarak, ilişkilerdeki düzensizlikler ve bozulmalar ya da evlilikle ilgili sorunlar cinsel işlevleri olumsuz etkiler. Performans anksiyetesi, yani başarısızlık kaygısı da erkeklerde heyecana neden olan ve sertleşme bozukluğuna yol açan önemli bir psikolojik etkendir.6 Sertleşme bozukluğu doğru ilerlemeyen veya tatminin olmadığı bir ilişkinin bazen nedeni bazen de sonucu olabilir.8

Sertleşme bozukluğu hakkında cinsel bilgi eksikliği

Cinsel bilgi eksikliği, yanlış bilgiler, cinsel mitler, yetiştiriliş biçimi, travmatik cinsel deneyimler ve baskıcı aile ortamı da sertleşme bozukluğu için risk faktörü olarak değerlendirilmektedir.9

Yaşamla ilgili zorluklar, yaşlanma, sağlıkla ilgili kaygılar da önemli psikolojik nedenlerdendir.9

Geçmişte sertleşme bozukluğunun öncelikli olarak psikolojik nedenlere bağlı olduğuna inanılsa da günümüzde vakaların büyük bölümünde altta yatan bir hastalık olduğu bilinmektedir.10

Fiziksel nedenler

Damar hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, kullanılan ilaçlar ve hormonal nedenler de sertleşme bozukluğuna neden olabilir. Daha detaylı bilgiyi “SERTLEŞME BOZUKLUĞUNA SEBEP OLAN HASTALIKLAR” bölümünde bulabilirsiniz.7