6 sorudan oluşan cinsel fonksiyon testini uygulayarak, sertleşme sorunu bulunup bulunmadığını öğrenebilir, sertleşme sorununun derecesini doğru ve güvenilir biçimde değerlendirebilirsiniz.

Her sorunun altındaki şıklarda puanlama, seçeneklerin yanında 0 -5 arasında olacak şekilde belirtilmiştir.

1. Son 4 hafta içindeki cinsel uyarılmayla* oluşan sertleşmelerin ne kadarlık bir kısmı cinsel ilişkiyi sağlayacak düzeydeydi?

0 Puan - Cinsel uyarılma olmadı
5 Puan - Hemen hemen hepsinde (her zaman)
4 Puan - Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)
3 Puan - Bazen (yaklaşık yarısında)
2 Puan - Nadiren (yarısından çok daha azında)
1 Puan - Hiç ya da hemen hemen hiç

2. Son 4 hafta içindeki cinsel faaliyetleriniz** sırasında peniste sertleşme ne sıklıkta oldu?

0 Puan - Cinsel uyarılma olmadı
5 Puan - Hemen hemen hepsinde (her zaman)
4 Puan - Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)
3 Puan - Bazen (yaklaşık yarısında)
2 Puan - Nadiren (yarısından çok daha azında)
1 Puan - Hiç ya da hemen hemen hiç

3. Son 4 hafta içindeki cinsel ilişki*** girişimlerinde hazneye giriş (duhul) ne sıklıkla mümkün oldu?

0 Puan - Cinsel uyarılma olmadı
5 Puan - Hemen hemen hepsinde (her zaman)
4 Puan - Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)
3 Puan - Bazen (yaklaşık yarısında)
2 Puan - Nadiren (yarısından çok daha azında)
1 Puan - Hiç ya da hemen hemen hiç

4. Son 4 hafta içindeki cinsel ilişkiler*** sırasındaki sertliği ne sıklıkla devam ettirebildiniz?

0 Puan - Cinsel ilişki girişiminde bulunmadım
5 Puan - Hemen hemen hepsinde (her zaman)
4 Puan - Çoğunlukla (yarısından çok daha fazlasında)
3 Puan - Bazen (yaklaşık yarısında)
2 Puan - Nadiren (yarısından çok daha azında)

5. Son 4 hafta içindeki cinsel ilişkileri*** tamamlamak için sertleşmeyi sürdürmekte ne kadar zorlandınız?

0 Puan - Cinsel ilişki girişiminde bulunmadım
5 Puan - Hiç zorlanmadım
4 Puan - Biraz zorlandım
3 Puan - Zorlandım
2 Puan - Çok zorlandım
1 Puan - Aşırı zorlandım

6. Son 4 hafta içinde sertleşmeyi sağlama ve devam ettirme konusunda kendinize güveninizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

5 Puan - Tam
4 Puan - Tama yakın
3 Puan - Orta derecede
2 Puan - Az
1 Puan - Çok az
*Cinsel uyarılma: Sevişme, açık saçık resimlere ve filmlere bakma ve benzeri durumlar.
**Cinsel faaliyet: Cinsel ilişki, sevişme ve kendi kendini tatmin dahil olmak üzere tüm cinsel faaliyetler.
***Cinsel ilişki: Eşin haznesine giriş (duhul).
sonuclar
0-10=CİDDİ 11-16=ORTA 17-21=HAFİF-ORTA 22-25=HAFİF 26-30=YOK

Sertleşme bozukluğu açısından değerlendirilmek ve tedavi hakkında bilgi almak için bir üroloji uzmanına başvurunuz.